IWB D.O.O.

Zavarivanje i elementi od metala

Пусти видео запис

Usluge koje pružamo

USLUGE VISOKOG KVALITETA

Usluge zavarivanja elemenata

Vršimo usluge industrijskog zavarivanja sa velikom preciznošću i obaziranjem na detalje. Zavarivanje vrše profesionalci sa više-decenijskim iskustvom sa najmodernijim, ispitanim alatima.