IWB USLUGE

Heksagonalni Gabioni

Haksagonalni gabioni su kavezi napravljeni od dvostruko uvijene šesterokutne pletene čelične žičane mreže. Isporučeni u ravnom pakovanju, naši gabioni se sastavljaju i zatim pune kamenjem na lokaciji projekta.
 
Ove modularne jedinice imaju brojne upotrebe i obično se koriste za formiranje fleksibilnih, propusnih i monolitnih konstrukcija, kao što su potporni zidovi, obloge kanala, hidraulične upravljačke strukture i zaštita od erozije. Sve više se koriste i u arhitektonskim aplikacijama.
Pored gabiona u ponudi imamo C prstenove i klešta za C prstenove koji se koriste za finalno spajanje gabionskih struktura.