IWB USLUGE

Monogabioni

Monogabioni su korpe koje se mogu napuniti bilo kojim materijalom, najčešće kamenjem različitih oblika, boja i veličina. Isporučeni u ravnom pakovanju, naši gabioni se sastavljaju i zatim pune kamenjem na lokaciji projekta.

Ove modularne jedinice imaju brojne upotrebe i obično se koriste za formiranje fleksibilnih, propusnih i monolitnih konstrukcija, kao što su potporni zidovi, obloge kanala, hidraulične upravljačke strukture i zaštita od erozije.
Pored gabiona u ponudi imamo C prstenove i klešta za C prstenove koji se koriste za finalno spajanje gabionskih struktura.