IWB USLUGE

Demzor Panel Ograda

Demzor panelna ograda je sistem žičane ograde dobijen kombinacijom sečiva i panela. Kao Demirhan žičani i ogradni sistemi, ovaj proizvod istovremeno nudi estetiku i sigurnost. Izuzetan koncept nastao kombinovanjem ojačane široke površine sečiva i ograde od panela sa horizontalnim žicama.

Zbog svog krutog stava, robusne strukture i činjenice da se sečivo boji zajedno sa panelom, ovaj proizvod garantuje estetiku i sigurnost.